Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ul. Fibichova, Janáčkova - vyhotovení studie revitalizace území
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Hlávkova a Smetanova, St. Role - diagnostika konstrukce vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Hlávkova a Smetanova, St. Role - geodetické zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Chodovská - chodník
VZ malého rozsahu Zadáno
Ulice U Podjezdu a přilehlé komunikace - DÚR
VZ malého rozsahu Zadáno
ul.Kryzánkova, Nejdlova - oprava oplechování antik objektů
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Moravská, Hynaisova a nám.Svobody - kanal.systém
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Prašná a Vítězná - přeložka kabelů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Rumunská a Americká - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Závodu míru - chodníky
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Závodu míru - zpracování pasportu chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava křižovatky silnice II/220 Závodu míru a III/2201 Vančurova - (úprava odvodnění)
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava křižovatky silnic Závodu míru a Vančurova - zpracování geometrického plánu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava Majakovského ulice - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016