Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Cihelní ul. – (PD-DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce mostu a lávky v ul. Kpt. Jaroše - (PD PS, DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ul. Ondříčkova
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce schodiště u kostela Sv. Urbana - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce ulice Fr. Halase
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce ulice K Letišti
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce ul. K Letišti - inž.činnost
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce ul. Vítězná - II.etapa - překládka sítě elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace veřejného prostoru ul. Fibichova a Janáčkova - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace veřejného prostranství - lokalita park za Lidovým domem - zpracování studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - sadové úpravy
podlimitní Uzavřeno
Revitalizace vnitrobloků ve St.Roli - organizační zajištění na podlimitní veř.zakázku na st.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Roll Up rolety (Zdravé město K.Vary a místní Agenda 21, Evropský týden mobility, Karlovy Vary)
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace skalního masivu podél silnice I/6
VZ malého rozsahu Zadáno
Sdružené dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016