Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Konečná 25 K.Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Poštovní 19, 360 01Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sokolovská ul. v úseku Dolní Kamenná-Nejdecká ul.
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy stezky Rybáře - Horní nádraží
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy stezky Rybáře - Horní nádraží - PD-DZS
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie základních prostorových regulativů výstavby pro historické jádro města Karlovy Vary, II.část, terasové zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno
Školení řidičů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2013 14:00
Ul. Americká, Rumunská - překládka sítě elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Americká - sondy a zkoušky zemin
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Buchenwaldská - (krematorium - křižovatka Celní ul.) - geod.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Fibichova, Janáčkova - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016