Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ A.Dvořáka - stavebně technické posouzení
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města Karlovy Vary - dodávka 2 ks osobních automobilů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2019 21.05.2019 09:00
Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka
podlimitní Hodnocení 15.05.2019 04.06.2019 10:00
III/220 1 + III/221 34 Rekonstrukce křižovatky Čankov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2019 30.04.2019 09:00
Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 15:00
Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 04.04.2019 10:00
Komunikační systém sestra-pacient pro stávající objekt Domova důchodců Stará Role
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2019 07.03.2019 16:00
Karlovy Vary, ZŠ J.A. Komenského, Kollárova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, objekt II.stupně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2019 15.02.2019 13:00
Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch
podlimitní Vyhodnoceno 13.02.2019 01.03.2019 10:00
Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2019 08.02.2019 09:00
Karlovy Vary - Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu
podlimitní Zadáno 30.01.2019 18.02.2019 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, II. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2019 04.03.2019 10:00
Univerzální traktor s lesnickou nástavbou
podlimitní Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 12:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
nadlimitní Zadáno 20.12.2018 23.01.2019 10:00
Dodávka a implementace SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 20.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016