Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ A.Dvořáka - stavebně technické posouzení
VZ malého rozsahu Zadáno
Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakovné řízení
podlimitní Hodnocení 24.07.2019 19.08.2019 10:00
Karlovy Vary, ZŠ 1. máje a ZŠ jazyků – odborné učebny
podlimitní Hodnocení 03.07.2019 05.08.2019 10:00
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024
nadlimitní Hodnocení 27.06.2019 06.08.2019 11:00
Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka
podlimitní Hodnocení 15.05.2019 04.06.2019 10:00
III/220 1 + III/221 34 Rekonstrukce křižovatky Čankov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2019 30.04.2019 09:00
Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 15:00
Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 04.04.2019 10:00
Komunikační systém sestra-pacient pro stávající objekt Domova důchodců Stará Role
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2019 07.03.2019 16:00
Karlovy Vary, ZŠ J.A. Komenského, Kollárova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, objekt II.stupně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.02.2019 15.02.2019 13:00
Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch
podlimitní Zadáno 13.02.2019 01.03.2019 10:00
Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2019 08.02.2019 09:00
Karlovy Vary - Rekonstrukce Koptova (Čertova) mostu
podlimitní Zadáno 30.01.2019 18.02.2019 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, II. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2019 04.03.2019 10:00
Univerzální traktor s lesnickou nástavbou
podlimitní Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016