Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická opatření ochrany digitálních dat
nadlimitní Zadáno 27.07.2018 05.09.2018 09:30
Pasportizace nemovitého majetku SMKV
nadlimitní Zadáno 20.06.2018 30.07.2018 09:30
Pojištění majetku, odpovědnosti, lesů
nadlimitní Zadáno 19.04.2018 29.05.2018 11:00
Zajištění stravování zaměstnanců Magistrátu města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 10.01.2018 20.02.2018 12:00
Rekonstrukce terminálové farmy
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 16.01.2018 10:00
Kybernetická bezpečnost
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 16.01.2018 11:00
Traktor a vyvážecí vlek pro soustřeďování dříví
podlimitní Zadáno 05.12.2017 21.12.2017 10:00
Zpracování plánu udržitelné městské mobility Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 24.11.2017 03.01.2018 13:30
Integrace operačních středisek OPIS a KOPIS
podlimitní Zadáno 30.08.2017 18.09.2017 11:00
Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše
podlimitní Zadáno 29.03.2017 19.04.2017 10:00
Rekonstrukce Sovova stezka (část Myslivna - hájovna Diana)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2016 29.11.2016 10:00
Mechanizace pro soustřeďování dříví a opravu lesních cest
podlimitní Zadáno 10.11.2016 05.12.2016 10:00
Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
podlimitní Zadáno 15.09.2016 10.10.2016 10:00
Karlovy Vary, Goethova stezka - sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 774 – nad parkovištěm
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2016 15.08.2016 10:00
Oprava chodníku - ulice U Trati
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2016 30.06.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016