Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování návrhu řešení - propojení a značení cyklostezek u zimního stadionu
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování žádosti o dotaci a příloh k projektu "Se zahradou do přírody"
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Dukelských hrdinů - hřiště a okolí školních budov - (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Dvory - zaměření fasády
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Mozartova - stavební úpravy - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Mozartova - stavební úpravy - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Mozartova - zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Poštovní - parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Poštovní 19 - silnoproudé rozvody nad rámec PD rekonstrukce el.rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Poštovní 19 - slaboproudé rozvody nad rámec PD rekonstrukce el.rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Šmeralova - rekonstrukce školního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ Truhlářská - sanace budovy Školní ul.
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ 1.máje - K.Vary Dvory - stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno
ZŠ 1.máje - st.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016