Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Urbanistická a dopravní koncepce centra města K.Varů - admin., org. a právní zajištění veř. zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno
Urbanistická a dopravní koncepce centra města K.Vary - soutěž o návrh - komise
VZ malého rozsahu Zadáno
Urbanistické řešení širšího centra města K.Vary - územní studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Venkovní bazén Karlovy Vary - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Venkovní bazén - nové st.práce dle Změn.listů č.1a,2,3,4,5,6,7
VZ malého rozsahu Zadáno
Víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská
VZ malého rozsahu Zadáno
Vnitroblok ul. Okružní - Karlovarská - sadové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno
Výroba DVD kroniky města Karlovy Vary v roce 2013 (Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
VZ malého rozsahu Zadáno
Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště - klasifikace a zatřídění hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno
Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu Správy lázeňských parků, K.Vary - PD-DÚR
VZ malého rozsahu Zadáno
VZ na centrálního dodavatele elektřiny pro sdružení měst - správa odběrných míst
VZ malého rozsahu Zadáno
VZ-nákup elektřiny sdružení měst pro rok 2013 - zajištění
VZ malého rozsahu Zadáno
Závodu míru - výstavba autob.zastávky
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016