Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice - (PD-DSP)
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava komunikace - ul. Sokolská - PD-DSP
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava kumunikace ul. Sokolská - inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava potápěčských obleků
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská 17-19
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava ulice Na Vyhlídce a Libušina - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava ulice Na Vyhlídce a Libušina - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina - autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno
Park v ul. Karlovarská - kácení dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno
Park za Lidovým domem - parkoviště na pozemcích 492/1 a 2732
VZ malého rozsahu Zadáno
Park za Lidovým domem - sadové úpravy
podlimitní Uzavřeno
Park za Lidovým domem - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Plán ochrany Městské památkové zóny Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Počerny - chodník a stavební úprava plochy p.p.č. 1421/2
VZ malého rozsahu Zadáno
Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016