Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
K.Vary, rekonstrukce Americká a Rumunská ul. - provedení průzkumných prací
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary, rekonstrukce Americká a Rumunská ul. - provedení vrtů asfaltových vrstev
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary, Stará Kysibelská - střecha bytového domu č. 21, 25, 27 - stavební práce nezbytné pro zamezení případných škod
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - statika stavebního objektu v Karlovarském parku
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - "třešňovka" - geodet.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - ulice Závodní, chodník - náhradní výsadba za kácení stromů a keřů
VZ malého rozsahu Zadáno
K.Vary - ZŠ Dukelských hrdinů - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno
K.V. - rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Rosnice - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Lesní cesta - Poštovní dvůr a Jelení skok - studie nájezdu
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města Karlovy Vary - dodávka 3 ks osobních aut
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, obnova venkovních vstupních ploch a schodišť objektu U Spořitelny 2 - II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 - obnova venkovních vstupních ploch a schodišť - 2.etapa - parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 – oprava osvětlení komunikačních prostorů (PD DZS)
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2 - stavební úpravy, výměna okenních výplní
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města KV, U Spořitelny 2 - rekonstrukce pitné vody
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››