Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ - DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - ČÁST A) STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Zadáno 24.05.2023 30.06.2023 10:00
Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 24.05.2023 13.06.2023 10:00
ul. Třeboňská - rekonstrukce - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2023 22.05.2023 11:00
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
podlimitní Zadáno 25.04.2023 15.05.2023 12:00
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
nadlimitní Zadáno 19.04.2023 22.05.2023 10:00
Rotační teleskopický manipulátor
nadlimitní Zadáno 17.04.2023 19.05.2023 10:00
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
nadlimitní Zadáno 03.04.2023 22.05.2023 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa
podlimitní Zadáno 28.02.2023 20.03.2023 10:00
Ostrovský most ev. č. M2.1, M2.2, M3, M4 – opatření před generální opravou
podlimitní Zadáno 02.02.2023 23.02.2023 10:00
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech
podlimitní Hodnocení 02.02.2023 31.03.2023 15:00
Nákup techniky pro lesní hospodářství
nadlimitní Zadáno 19.12.2022 19.01.2023 10:00
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)
podlimitní Zadáno 30.11.2022 16.12.2022 14:00
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy
podlimitní Zadáno 30.11.2022 21.12.2022 10:00
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
nadlimitní Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 23.11.2022 23.11.2022 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››