Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2016"
podlimitní Hodnocení 03.11.2015 19.11.2015 09:00
Běžná údržba místních komunikací 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2015 11.11.2015 10:00
Svislé dopravní značení 2016 - 2018
podlimitní Zadáno 27.10.2015 12.11.2015 10:00
Opravy MK - Jízdárenská, Dělnická, V. Huga
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2015 05.11.2015 10:00
Nákup užitkového vozu - DACIA DOOKKER
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2015 19.10.2015 10:00
Multifunkční hřiště-Fibichova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 04.09.2015 09:00
Volnočasový areál Rolava - břehy Mlýnského rybníku - úprava vodohospodářských poměrů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 24.09.2015 10:00
Svoz bioodpadu v Karlových Varech
podlimitní Zadáno 17.06.2015 03.07.2015 11:00
Revitalizace veřejného prostoru ul. Fibichova a Janáčkova
podlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 10:00
ZŠ J.A.Komenského - zajištění energetických úspor
podlimitní Zadáno 20.04.2015 18.05.2015 10:00
Kosení travnatých ploch Karlovy Vary-Stará Role
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 22.04.2015 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 13.03.2015 13.05.2015 12:00
Opravy výtluků v komunikacích na území města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2015 24.03.2015 10:00
Mulčovací sekačka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 20.03.2015 10:00
Karlovy Vary - Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli
podlimitní Zadáno 03.03.2015 01.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016