Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
podlimitní Zadáno 09.03.2021 08.04.2021 10:00
Technologická lávka u Dvorského mostu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2020 01.12.2020 10:00
Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba
podlimitní Zadáno 24.11.2020 21.12.2020 10:00
Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu
podlimitní Zadáno 14.10.2020 26.11.2020 10:00
Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Šeříková
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2020 15.09.2020 09:00
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
nadlimitní Zadáno 24.06.2020 10.08.2020 10:00
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 26.05.2020 12:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
nadlimitní Zadáno 04.05.2020 04.06.2020 10:00
Správce stavby - Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu
podlimitní Zadáno 22.04.2020 14.05.2020 10:00
Výměna centrálních přístupových prvků - opakování
podlimitní Zadáno 24.02.2020 11.03.2020 10:00
kompletní výroba 4 ks separátoru včetně nosné konstrukce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2020 09.02.2020 00:00
Renault Master sklopný valník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 08:00
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024, na území statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 25.10.2019 13.12.2019 11:00
Svislé dopravní značení pro roky 2020–2025
podlimitní Zadáno 11.09.2019 10.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016