Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čankov - chodníky - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Čankov - chodníky - studie
VZ malého rozsahu Zadáno
Dětské fotoalbum MA-175 My Friends - 300 ks
VZ malého rozsahu Zadáno
Digitalizace stavebního archivu a integrace s informačními systémy
nadlimitní Zadáno
Divadlo Husovka - sanace 1PP a obnova fasády
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodavatel v rámci rpojektu "Rozvoj služeb eGovermentu v obcích"
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace datového úložiště (STOR)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace systému řízení dokumentů (DMS)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a instalace objektů Projekt PŘÍRODA SPOJUJE - ŽIVOT STROMŮ, číslo projektu: 371
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 00:00
Dodávka na kancelářský nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 14:00
Energetické služby - plyn - správa odběrných míst
VZ malého rozsahu Zadáno
Energetický audit na objektu Správy lázeňských parků K.Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - basketbalové konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno
Hala pro míčové sporty - nové stavební práce dle Změnových listů č. 12,18,22,24,28,29,32,34,35,38,39,40b),42,43,44,45,46,48,50, 51,52,53,54,55,56,57
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016