Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Výroba DVD kroniky města Karlovy Vary v roce 2013 (Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 16.12.2022 08:00
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 21.12.2022 10:00
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2022 30.12.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - Část 4 veřejné zakázky – Dodávka školících pomůcek
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2022 06.01.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 23.11.2022 23.11.2022 16:00
Vánoční trhy 2022 v Karlových Varech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2022 15.11.2022 13:00
"Prodloužení podpory VM ware - originální podpora od VMware"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2022 11.11.2022 14:00
Vřídelní kolonáda - oprava suterénu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2022 17.10.2022 10:00
Festivalový most M17 - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 10:00
K.Vary, ul. Varšavská - parkoviště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2022 06.09.2022 11:00
Restaurování sochy Anděla smrti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2022 23.08.2022 00:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - Vozidla II
nadlimitní Hodnocení 05.08.2022 08.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››