Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodníky Závodu míru - priorita 1 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka III. etapa - Doubský most-Svatošská ul. - kácení dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře - Kaufland-Interspar - úprava projektových podkladů
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - PD-DSP
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - vegetační úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno
Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar - vytýčení osy
VZ malého rozsahu Zadáno
Dětské fotoalbum MA-175 My Friends - 300 ks
VZ malého rozsahu Zadáno
Digitalizace stavebního archivu a integrace s informačními systémy
nadlimitní Zadáno
Divadlo Husovka - sanace 1PP a obnova fasády
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodavatel v rámci rpojektu "Rozvoj služeb eGovermentu v obcích"
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace datového úložiště (STOR)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace systému řízení dokumentů (DMS)
nadlimitní Zadáno
Dodávka a instalace objektů Projekt PŘÍRODA SPOJUJE - ŽIVOT STROMŮ, číslo projektu: 371
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 00:00
Dodávka na kancelářský nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016