Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Vánoční trhy 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Výroba DVD kroniky města Karlovy Vary v roce 2013 (Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
VZ malého rozsahu Zadáno
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – Odvodnění divokých vývěrů u haly výtrysku fontány
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 13.07.2022 11:00
„Karlovy Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce“
podlimitní Hodnocení 15.06.2022 01.07.2022 10:00
Dodávka turniketu s placeným vstupem WC MK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2022 15.06.2022 14:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 15.07.2022 10:00
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary - vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 12.07.2022 10:00
Karlovarské kulturní léto 2022 - zajištění akce "Škola končí!"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2022 07.06.2022 16:00
Výroba a montáž nerezových van pítek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 10:00
ZŠ K.Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2022 01.06.2022 08:00
Karlovy Vary, Ulice Východní - rozšíření parkoviště – přeložka KNN a KVN
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 08:00
Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2022 25.05.2022 10:00
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
nadlimitní Hodnocení 22.04.2022 06.06.2022 10:00
Rozšíření místní komunikace ul. Hlavní, k.ú. Bohatice - přeložka plyn.zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2022 22.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››