Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Magistrát města KV, U Spořitelny 2 - výměna okenních výplní - severní strana
VZ malého rozsahu Zadáno
Magistrát města, U Spořitelny 2, K.Vary - silnoproudé el.rozvody - omítky, malby
VZ malého rozsahu Zadáno
MMI KV- únikové cesty - požárně bezpečnostní řešení
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Krymská - se zahradou do přírody
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Krymská 10 a 12 - studie úpravy školní zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úprava obvodového pláště - výkaz výměr
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úpravy fasády (PD - DZS)
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební úpravy fasády - projektové práce
VZ malého rozsahu Zadáno
MŠ Východní - stavební zaměření objektu budov
VZ malého rozsahu Zadáno
Nový urnový háj - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
Občerstvení pro zaměstnance MP K.Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2012 14:30
Obnova povrchů ulic a chodníků ve St. Roli nové stavební práce dle Změnových listů č. 8, 9, 10, 11, 12, 13
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnova povrchů ulic Okružní a Nové Domky
VZ malého rozsahu Zadáno
Olšová Vrata - chodník - betonové vodící stěny
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a prodloužení komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››