Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní vůz Dacia Sandero
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 15.08.2014 12:00
,,Dodávka gastrozařízení - 3ks víceúčelových pánví"
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.07.2014 15.07.2014 14:00
Oprava chodníku v ulici Brigádníků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 16.07.2014 10:00
Oprava MK - Sopečná a Hradištní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 16.07.2014 10:00
„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II. etapa“.
podlimitní Hodnocení 02.07.2014 18.07.2014 08:30
Oprava povrchu - Sokolovská ulice - zastávky MHD "U koníčka"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 02.07.2014 10:00
Dovybavení stávající kompostárny
podlimitní Zadáno 19.06.2014 08.07.2014 12:00
Hofské lesoparky v Karlových Varech - sv. Urban ( stavba a hřiště )
podlimitní Hodnocení 19.06.2014 07.07.2014 09:00
Hofské lesoparky v Karlových Varech - Sv.Urban (stavba a hřiště)
podlimitní Zadáno 19.06.2014 07.07.2014 09:00
K.Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
podlimitní Zadáno 11.06.2014 30.06.2014 10:00
Rekonstrukce ulice Vítězná - II. etapa
podlimitní Zadáno 29.04.2014 13.06.2014 10:00
Nákladní automobil Multicar 26
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 05.05.2014 12:00
ZŠ Truhlářská - zajištění energetických úspor
podlimitní Zadáno 09.04.2014 05.05.2014 10:00
Oprava místních komunikací ve městě Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2014 18.04.2014 10:00
ZŠ 1. Máje - zajištění energetických úspor
podlimitní Zadáno 08.04.2014 25.04.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016