Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční hřiště-Fibichova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 04.09.2015 09:00
Volnočasový areál Rolava - břehy Mlýnského rybníku - úprava vodohospodářských poměrů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 24.09.2015 10:00
Svoz bioodpadu v Karlových Varech
podlimitní Zadáno 17.06.2015 03.07.2015 11:00
Revitalizace veřejného prostoru ul. Fibichova a Janáčkova
podlimitní Zadáno 20.05.2015 08.06.2015 10:00
ZŠ J.A.Komenského - zajištění energetických úspor
podlimitní Zadáno 20.04.2015 18.05.2015 10:00
Kosení travnatých ploch Karlovy Vary-Stará Role
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 22.04.2015 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 13.03.2015 13.05.2015 12:00
Opravy výtluků v komunikacích na území města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2015 24.03.2015 10:00
Mulčovací sekačka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 20.03.2015 10:00
Karlovy Vary - Obnova povrchů ulic a chodníků ve Staré Roli
podlimitní Zadáno 03.03.2015 01.04.2015 10:00
Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli
podlimitní Zadáno 03.03.2015 31.03.2015 10:00
Příroda spojuje - život stromů - dodávka a instalace objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 19.03.2015 10:00
Svislé dopravní značení - dodávka, oprava, údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 11.03.2015 10:00
Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
podlimitní Zadáno 11.12.2014 07.01.2015 10:00
Přeprava dřeva LLKV 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 07:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016