Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
Vřídelní kolonáda - lešení v objektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2019 04.11.2019 09:00
Cyklotrasa A6, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 31.10.2019 25.11.2019 10:00
Karlovy Vary, Doubí - chodník podél komunikace K Přehradě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2019 31.10.2019 09:00
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024, na území statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 25.10.2019 13.12.2019 11:00
Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení BISTRO ROLAVA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2019 26.09.2019 15:00
Svislé dopravní značení pro roky 2020–2025
podlimitní Zadáno 11.09.2019 10.10.2019 10:00
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
podlimitní Zadáno 11.09.2019 21.10.2019 10:00
Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakovné řízení
podlimitní Zadáno 24.07.2019 19.08.2019 10:00
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024
nadlimitní Zadáno 27.06.2019 06.08.2019 11:00
Cyklotrasa A5 - překládka sítě elektr.komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2019 28.05.2019 09:00
Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka
podlimitní Zadáno 15.05.2019 04.06.2019 10:00
Univerzální traktor s lesnickou nástavbou
podlimitní Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 12:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
nadlimitní Zadáno 20.12.2018 23.01.2019 10:00
Dodávka a implementace SW potřebného pro provoz manažerského informačního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 20.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016