Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ A.Dvořáka - stavebně technické posouzení
VZ malého rozsahu Zadáno
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP
podlimitní Hodnocení 30.06.2020 21.07.2020 10:00
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 10.08.2020 10:00
Magistrát města Karlovy Vary - pořízení 1 ks dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany města Karlovy Vary - Stará Role
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2020 01.06.2020 13:00
K.Vary, ZŠ J.A. Komenského, Kollárova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2020 21.05.2020 08:00
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 26.05.2020 12:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
nadlimitní Hodnocení 04.05.2020 04.06.2020 10:00
Karlovy Vary, BISTRO ROLAVA - technologie zařízení gastroprovozu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2020 29.04.2020 13:00
Správce stavby - Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu
podlimitní Zadáno 22.04.2020 14.05.2020 10:00
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1. etapa, výměna stropní konstrukce
podlimitní Zadáno 21.04.2020 15.05.2020 10:00
Výměna centrálních přístupových prvků - opakování
podlimitní Zadáno 24.02.2020 11.03.2020 10:00
III/220 1 + III/221 34 Rekonstrukce křižovatky Čankov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.02.2020 07.02.2020 14:00
Renault Master sklopný valník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.02.2020 04.02.2020 08:00
Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2019 03.12.2019 09:00
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016