Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ A.Dvořáka - stavebně technické posouzení
VZ malého rozsahu Zadáno
Výměna centrálních přístupových prvků - opakování
podlimitní Hodnocení 24.02.2020 11.03.2020 10:00
K.Vary, Vřídelní kolonáda-hala vřídelní fontány - provedení montovaného podhledu s ocelovou nosnou podkonstrukcí a zaklopením deskami Aquapanel 1x12,5mm
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2020 10.02.2020 10:00
III/220 1 + III/221 34 Rekonstrukce křižovatky Čankov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.02.2020 07.02.2020 14:00
KV, oprava hydroizolace ploché střechy nad pramenem Vřídla - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.01.2020 29.01.2020 14:00
Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2019 03.12.2019 09:00
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 16.12.2019 10:00
Vřídelní kolonáda - lešení v objektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2019 04.11.2019 09:00
Cyklotrasa A6, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 31.10.2019 25.11.2019 10:00
Karlovy Vary, Doubí - chodník podél komunikace K Přehradě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2019 31.10.2019 09:00
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024, na území statutárního města Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno 25.10.2019 13.12.2019 11:00
Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení BISTRO ROLAVA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2019 26.09.2019 15:00
Svislé dopravní značení pro roky 2020–2025
podlimitní Zadáno 11.09.2019 10.10.2019 10:00
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
podlimitní Hodnocení 11.09.2019 21.10.2019 10:00
Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakovné řízení
podlimitní Zadáno 24.07.2019 19.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016