Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Konečná 25 K.Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Krušnohorská 11, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Poštovní 19, 360 01Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst v napěťové hladině nízkého napětí pro ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary
nadlimitní Zadáno
Školení řidičů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2013 14:00
Sokolovská ul. v úseku Dolní Kamenná-Nejdecká ul.
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy stezky Rybáře - Horní nádraží
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební úpravy stezky Rybáře - Horní nádraží - PD-DZS
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie základních prostorových regulativů výstavby pro historické jádro města Karlovy Vary, II.část, terasové zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Americká, Rumunská - překládka sítě elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno
Ul. Americká - sondy a zkoušky zemin
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Buchenwaldská - (krematorium - křižovatka Celní ul.) - geod.práce
VZ malého rozsahu Zadáno
ul. Chodovská - chodník
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016