Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Magistrát města Karlovy Vary - výtahy - obnova technologie, stavební úpravy
podlimitní Zadáno 18.09.2013 07.10.2013 10:00
Plocha pro míčové a soutěžní hry
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 30.09.2013 13:00
Oprava MK - K Linhartu 2.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2013 11.09.2013 10:00
Pořízení samosběrného čistícího stroje
podlimitní Zadáno 28.08.2013 13.09.2013 13:00
Řešení havarijního stavu akumulačních nádrží včetně navazující krenotechniky
podlimitní Zadáno 28.08.2013 13.09.2013 10:00
Parkoviště v Gagarinově ulici, Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2013 11.09.2013 10:00
Dopravní hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 26.08.2013 14:00
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary - OPVK Počítače pro všechny, Společná cesta ke vzdělání - Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 23.08.2013 10:00
Rozvody termominerální vody, Karlovy Vary, Slovenská ulice
podlimitní Zadáno 07.08.2013 23.08.2013 10:00
Nákladní automobil s kontejnerem
podlimitní Hodnocení 19.07.2013 19.08.2013 10:00
Nákladní automobil s kontejnerem
podlimitní Zadáno 19.07.2013 19.08.2013 10:00
Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park
podlimitní Zadáno 17.07.2013 12.08.2013 10:00
Pořízení samosběrného čistícího stroje
podlimitní Zadáno 17.07.2013 05.08.2013 10:00
Příjem 4 TV multiplexů ( A, B, C, D )
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2013
Pořízení samosběrného čistícího vozu
podlimitní Zadáno 14.06.2013 01.07.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016