Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakovné řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 777
Systémové číslo VZ: P19V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakovné řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vlastní stavbě Sadové kolonády a dále stavební práce v jejím okolí spočívající v:
 repasi a opravě veškerých prvků kolonády
 přemístění Sadovédo pramene včetně vybudování kontrolní šachty
 úpravě ploch v okolí kolonády
 souvisejících činnostech,
a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a č. 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 697 774 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy