Profil zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

  • Název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635389
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000785.profil

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna 16 ks oken v budově Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2012 24.09.2012 00:00
stanovení zatížení stropní konstrukce kanc. 113 - 115
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2012 21.09.2012 00:00
Oprava krytu MK - Zahradní ul.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2012 27.09.2012 12:00
Oprava spáry a povrchu části komunikace - Horova ul.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2012 27.09.2012 12:00
Studie - zjištění pocitu bezpečí, detekce sociálních problémů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2012 21.09.2012 14:00
Zřízení parkovacích míst - Čankovská ul.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2012 27.09.2012 12:00
„Rozšíření MKDS KB Tuhnice“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 25.09.2012 14:00
Karlovy Vary - centralizovaný nákup zemního plynu
nadlimitní Zadáno 30.08.2012 25.10.2012 09:00
K.Vary - Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina
podlimitní Zadáno 29.08.2012 24.09.2012 10:00
Nákup multifunkčního štípacího stroje pro výrobu palivového dříví
podlimitní Hodnocení 24.08.2012 01.10.2012 10:00
K.Vary, chodník Tašovice - Globus
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2012
K.Vary, Olšová Vrata - výstavba chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2012
Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrských služeb pro projekt - Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a nám. Svobody, Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2012
Karlovy Vary, vnitřní vybavení pro krytý bazén
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2012
K.V., Okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská - přeložka plynárenského zařízení - NTL plynovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016