Veřejná zakázka: Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 738
Systémové číslo: P19V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, chodník Sedlec - Růžový vrch", která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací (ZD).
Jedná se o výstavbu chodníku podél stávající silnice, všechny vjezdy na okolní stavby budou zachovány, vyjma doby výstavby (pěší provoz bude umožněn).
Povrch chodníků a vjezdů bude ze živice. Chodník od vozovky bude oddělen betonovým obrubníkem a dvěma řadami kamenných kostek.
Stávající povrchové odvodnění komunikace přímo do přilehlých pozemků, bude nahrazeno odvodněním povrchu komunikace do uličních vpustí.
Účelem stavby je oddělení pohybu chodců a vozidel s důrazem na jejich bezpečnost v ulici Sedlecká.
Stavba leží v zastavěném území města Karlovy Vary.
Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory:
SO 001 Příprava území
SO 120 Chodník v ul. Sedlecké (část km 0,00-0,11; 0.46 – KÚ)
SO 121 Chodník v ul. Sedlecké (úsek km 0,110 – 0,464)
SO 191 Dopravní značení
SO 192 Dopravně inženýrská opatření
SO 301 Odvodnění komunikace (část 0,00-0,11; 0,46-KÚ)
SO 302 Odvodnění komunikace (část 0,11 - 0,46)
Podrobný rozsah prací a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 435 104 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky