Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 785
Systémové číslo: P19V00000052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-031861
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD").
Jedná se o obnovu stávající stavby Mlýnské kolonády v Karlových Varech. Tímto projektem nedochází ke změnám. Jedná se pouze o dílčí obnovu stavby, drobné opravy k zamezení pokračující degradace stavby. Bude odstraněna provizorní stavba laboratoře, opraveny poškozené prvky stavby a doplněna nová vyhlídková terasa na vývěry ze skály za stavbou.
Mlýnská kolonáda je nemovitou kulturní památkou č. rejstříku ÚSKP 45737/4-876, ze dne 3. května 1958. Objekt se nachází ve vnitřním území lázeňského místa dle nařízení vlády č. 321/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Stavba se dále nachází v rozsáhle chráněném území. Projekt řeší, mimo jiné podmínky provádění stavby v I. stupni ochranného pásma lázeňských míst.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 - Mlýnská kolonáda - stavební úpravy (úprava přístupu od Cambridgeského sloupu, úprava orchestřiště, nová elektroinstalace, kamerový systém, ozvučení, infosystém), rekonstrukce a repase vývěrů a přelivových váz, repase oken a dveří, sanace a opravy nosných konstrukcí, opravy střešního pláště, repase a výměna dešťových svodů.
SO 02 - Podzemní prostory Mlýnské kolonády - rekonstrukce kanálů a rozvodů termominerální vody, a větracích šachet, sanace a úpravy za objektem kolonády.
SO 03 - Skalní masiv a podskalní prostor - sanace skalní stěny, úpravy jímacích objektů a podskalního prostoru, odstranění objektu laboratoře s vytvořením prostoru pro uskladnění odpadů a servisního materiálu.
SO 04 - Vyhlídková plošina - nová žárově zinkovaná ocelová svařovaná konstrukce s pochozí plochou z pororoštů v zadním traktu kolonády (na tento objekt byl pod sp.zn.14604/sú/18 vydán územní souhlas dne 29. 11. 2018).
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 58 738 274 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
  • IČO: 00254657
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky