Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ 1. Máje - zajištění energetických úspor
podlimitní Zadáno 08.04.2014 25.04.2014 10:00
Dodavatel v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
podlimitní Zadáno 31.03.2014 24.04.2014 13:00
„Demolice řadových garáží v Jabloňové ul. v Karlových Varech, Staré Roli“
podlimitní Zadáno 05.03.2014 21.03.2014 10:00
K.Vary - Hala pro míčové sporty
podlimitní Zadáno 05.03.2014 15.04.2014 10:00
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 20.02.2014 15.04.2014 13:00
Přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů na území Statutárního města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2014 27.02.2014 12:00
Buchenwaldský most - oprava zábradlí a protodotykové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2014 21.02.2014 10:00
Drobné údržbové práce, odstraňování havarijních míst
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2014 21.02.2014 10:00
Opravy výtluků na místních komunikacích - Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2014 21.02.2014 10:00
Vodorovné dopravní značení - 2014 - 2015
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2014 21.02.2014 10:00
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2014 - 10/2019
nadlimitní Zadáno 30.01.2014 18.04.2014 10:00
Výroba a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy
podlimitní Hodnocení 15.01.2014 03.02.2014 10:00
Přibližování dřeva UKT LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 08.01.2014 09:30
Revitalizace hřbitova v Drahovicích - Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 19.12.2013 10.01.2014 13:00
Zařízení pro vytápění staveb - tepelná čerpadla
podlimitní Zadáno 11.12.2013 10.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016