Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
podlimitní Zadáno 04.12.2013 20.12.2013 09:45
Autobusová zastávka Školní
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2013 02.12.2013 12:00
Parkoviště - B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2013 02.12.2013 12:00
Přibližování dřeva potahy LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2013 10.12.2013 09:00
Těžba dřeva RMŘP LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2013 10.12.2013 09:00
Zpracování dřeva lanovými systémy LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2013 10.12.2013 09:00
Počernická ulce - úprava křižovatky a autob. zastávky MHD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2013 02.12.2013 12:00
Kolový traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2013 29.11.2013 12:00
Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2014
podlimitní Zadáno 11.11.2013 29.11.2013 09:00
Modernizace objektu Školní 742, Karlovy Vary, včetně opatření ke snížení energetické náročnosti
podlimitní Zadáno 07.11.2013 25.11.2013 10:00
Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
podlimitní Zadáno 06.11.2013 02.12.2013 10:00
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na územi Statutárního města Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2013 22.11.2013 12:00
"Rekonstrukce restaurace v objektu Lidového domu, Školní 358/7, Stará Role, Karlovy Vary
podlimitní Zadáno 06.11.2013 20.11.2013 09:00
Pěstební práce mechanizované 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
Pěstební práce ruční LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016