Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeprava dřeva LLKV 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 12.11.2013 09:00
Dodávka - kotel na dřevo
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2013 13.11.2013 12:00
„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary“
podlimitní Zadáno 21.10.2013 07.11.2013 12:00
"Rekonstrukce střešního pláště - Galerie umění č.p. 1215, Karlovy Vary"
podlimitní Hodnocení 17.10.2013 06.11.2013 09:00
Převzetí a zneškodnění KO
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013 15.10.2013 12:00
Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská 17-27, K.Vary
podlimitní Zadáno 19.09.2013 14.10.2013 10:00
Magistrát města Karlovy Vary - výtahy - obnova technologie, stavební úpravy
podlimitní Zadáno 18.09.2013 07.10.2013 10:00
Plocha pro míčové a soutěžní hry
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 30.09.2013 13:00
Oprava MK - K Linhartu 2.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2013 11.09.2013 10:00
Pořízení samosběrného čistícího stroje
podlimitní Zadáno 28.08.2013 13.09.2013 13:00
Řešení havarijního stavu akumulačních nádrží včetně navazující krenotechniky
podlimitní Zadáno 28.08.2013 13.09.2013 10:00
Parkoviště v Gagarinově ulici, Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2013 11.09.2013 10:00
Dopravní hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 26.08.2013 14:00
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary - OPVK Počítače pro všechny, Společná cesta ke vzdělání - Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2013 23.08.2013 10:00
Rozvody termominerální vody, Karlovy Vary, Slovenská ulice
podlimitní Zadáno 07.08.2013 23.08.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016