Veřejná zakázka: Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 590
Systémové číslo VZ: P17V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.07.2017
Nabídku podat do: 16.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce objektu Goethovy vyhlídky s přilehlou plochou, včetně napojení na nové přípojky vody a kanalizace.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektových dokumentacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvoří přílohy Výzvy.
Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník zadávacího řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 912 590 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36001 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Moskevská 2035/21
36001 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky