Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1. etapa, výměna stropní konstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 816
Systémové číslo: P20V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.04.2020
Nabídku podat do: 15.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1. etapa, výměna stropní konstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a činností nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1. etapa, výměna stropní konstrukce", která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD).
Předmětem plnění jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, které jsou zakreslené nebo popsané v Dokumentaci pro provádění stavby ve specifikovaném rozsahu 1. etapy. Rozsah 1. etapy vyplývá rovněž ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stávající železobetonová stropní konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou konstrukcí při zachování provozu technologie pod Vřídelní halou. Stávající trámová stropní konstrukce bude nahrazena stropní konstrukcí deskovou za použití skrytých průvlaků tvořených DELTA nosníky, které umožní kotvení stropu do stávajících železobetonových obvodových stěn po odříznutí stávajícího stropu.
Stavba leží v zastavěném území města Karlovy Vary. Objekt se nachází ve vnitřním území lázeňského místa dle nařízení vlády č. 321/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. Stavba se dále nachází v rozsáhle chráněném území.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 924 002 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky