Veřejná zakázka: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1070
Systémové číslo: P23V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2023
Nabídku podat do: 22.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny“ (dále též „VZ“) je půdní vestavba řešící vybudování učebny přírodních věd, dvou počítačových učeben, dvou jazykových učeben, kabinetů, skladů a sociálního zařízení jako rozšíření stávajících prostor školní budovy z důvodů požadavků na rozšíření a zkvalitnění výuky pro žáky základní školy včetně vybavení prostor příslušným nábytkem a IT vybavením. VZ je v souladu s § 18 a § 35 ZZVZ členěna na části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části VZ, kdy tyto části VZ jsou zadávány ve více zadávacích řízení, viz příloha č. 6 ZD.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 1 veřejné zakázky – Stavební práce. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (dále též „ČVZ“) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, které je zahrnuta do projektu (veřejné zakázky) s názvem „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - půdní vestavba - Karlovy Vary“. Stavba je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce.
Veškeré další podmínky, požadavky a podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 764 802 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karlovy Vary
 • IČO: 00254657
 • Poštovní adresa:
  Moskevská 2035/21
  36120 Karlovy Vary
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635389

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mmkv.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky